Τσαλίκογλου Θ. Γεώργιος

Σύμβουλος Μηχανικός
Μελέτη. Σχεδιασμός. Οργάνωση. Κατασκευή. Επίβλεψη.

Ας συνεργαστούμε
Εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών

Ελεγκτής δόμησης με πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την διεκπεραίωση και υλοποίηση του έργου σας.

Στόχος μας
Η άρτια παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, από την αρχή ενός έργου έως και την ολοκλήρωσή του.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικού

Στατικές, γεωτεχνικές, αρχιτεκτονικές, μελετες προσβασιμότητας, μελέτη & επίβλεψη έργων, διαχείριση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι υπηρεσίες μας

Έργα

Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του έργου σας με γνώμονα την εφαρμογή κανονισμών και προδιαγραφών εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Βιοκλιματικός – Ενεργειακός Σχεδιασμός

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μέσω προγραμμάτων «Εξοικονομώ»

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την όλη διαδικασία αίτησης, επιδότησης και δανειοδότησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ εξοικονόμησης ενέργειας.
Ολοκληρωμένη διαχείριση

Υποστηρίζουμε όλα τα στάδια του έργου σας

ανακαινίσεις
Ασφαλής & άνετη κατοικία

Ανακαινίσεις

Eσωτερική μελέτη σχεδιασμού χώρου, μελέτες αδειοδότησης, επίβλεψη και συντονισμό εργασιών και συνεργείων καθώς επίσης οργάνωση προμηθευτών και παραγγελίες πιστοποιημένων υλικών υψηλών προδιαγραφών.

εσπα